Veraset Hizmeti
Veraset Hizmeti

Miras Hukuku gereğince, bir kimsenin vefatının ardından sahip olduğu gayrimenkuller miras olarak yasal mirasçılarına kalıyor. Ölen kimsenin bıraktığı tereke mirasçılara mirasçılık oranlarında paylaştırılıyor.

Miras olarak kalan malların intikali için öncelikle mirasçılık belgesinin alınması gerekiyor. Bu belgede kimlerin hangi oranda mirasçı olduğu görülebiliyor. Peki, mirasta intikal nasıl yapılır?

Kalan mirasın intikal işlemleri, bir mirasçı tarafından yapılabildiği gibi mirasçıların tümü tarafından da yapılabiliyor. Tek bir kimsenin yaptığı intikal işlemi neticesinde mülkiyet elbirliği oluyor.

Tüm mirasçıların tapuda intikal yapmaları halinde ise mülkiyet hakkı paylı mülkiyet oluyor. Miras intikal işlemleri için gerekenler şu şekilde sıralanıyor:

Miras intikal işlemleri için gerekenler:

- İntikali istenen taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malların ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı,

- İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu,

- İntikal talebi, temsilci tarafından yapılıyor ise ayrıca temsile ilişkin belge,

- Tapu senedine fotoğraf yapıştırılması isteniyor ise, talepte bulunan mirasçının veya mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı. 

- Medeni Kanunun yürürlük tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde murise ait veraset ilamı veya belgesinin aslı veya mahkeme veya noterce onaylı örneği 

- Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde) mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmuhaber veya mahkemeden alınmış veraset belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

- Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası.

 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Mars Taahhüt
- Gayrimenkul Alım Satım
- Gayrimenkul Kiralama
- Tapu
- İntikal Hizmeti
- Cins Değişikliği
- Ekspertizlik Hizmeti
 
 
Pro WEB